absorbenter

absorbenter 02absorbenter 03

 

 

 

 

 

oljevern absorbenter

I kombinasjon med bruk av havnelenser oppnås ofte gode resultater med absorbenter.

Ved mindre utslipp erstatter dette bruk av skimmer.Absorbenter suger til seg inntil 25 ganger sin egen vekt og suger kun opp olje, ikke vann. De holder seg alltid flytende, kan vris, støver ikke, er upåvirket av temperatur og påvirkes ikke av råte eller mugg.

Absorbenter finnes i flak, lenser, ruller, puter og i løs vekt. Bark som absorbent har særdeles gode egenskaper og er ofte benyttet i strandsone aksjoner.