Emergencies

(24 hour service phone)

+47 76 11 81 80​

lensetest ekstrem vind

Lensetest i ekstremvær på over 70 m/s

Produksjonsanlegget og oljelensene ved Fiskebøl fikk virkelig testet seg under ekstremværet som gjorde store skader i Nord-Norge.

Det var den 23. september at ekstremværet feide over Lofoten og Vesterålen med en enorm styrke. Test-lensen som ligger i fjorden like utenfor produksjonsanlegget fikk kjenne de enorme naturkreftene, men var som forventet like hel etter at uværet hadde lagt seg. Verre var det med bygningene på land, som fikk store skader under uværet. Tross de store skadene som produksjonsanlegget hadde, var det kun en nedetid på 2 timer.

Beliggenheten med mye arktisk vær og mye røff sjø gir store muligheter for langtidstesting av produkter. Dette gir NorLense et godt grunnlag for å analysere langtidseffekten på de ulike råvarene. Lokasjonen er optimal for å produsere kvalitetsutstyr, slik at beredskap skaper forutsigbarhet.

Slike værforhold var også avgjørende da Olje- og Energidepartementet valgte å etablere nasjonal test-base for arktisk oljevern-utstyr på Fiskebøl.

lensetest

Share on social media

NorLense is one of the world’s leading companies for development and manufacture of Oil Spill Emergency Equipment.