Emergencies

(24 hour service phone)

+47 76 11 81 80​

lensetest ekstrem vind

Lensetest i ekstremvær på over 70 m/s

Produksjonsanlegget og oljelensene ved Fiskebøl fikk virkelig testet seg under ekstremværet som gjorde store skader i Nord-Norge.

Det var den 23. september at ekstremværet feide over Lofoten og Vesterålen med en enorm styrke. Test-lensen som ligger i fjorden like utenfor produksjonsanlegget fikk kjenne de enorme naturkreftene, men var som forventet like hel etter at uværet hadde lagt seg. Verre var det med bygningene på land, som fikk store skader under uværet. Tross de store skadene som produksjonsanlegget hadde, var det kun en nedetid på 2 timer.

Beliggenheten med mye arktisk vær og mye røff sjø gir store muligheter for langtidstesting av produkter. Dette gir NorLense et godt grunnlag for å analysere langtidseffekten på de ulike råvarene. Lokasjonen er optimal for å produsere kvalitetsutstyr, slik at beredskap skaper forutsigbarhet.

Slike værforhold var også avgjørende da Olje- og Energidepartementet valgte å etablere nasjonal test-base for arktisk oljevern-utstyr på Fiskebøl.

lensetest

Share on social media

Oil Spill Recovery

NorLense is one of the world’s leading companies for development and manufacture of Oil Spill Emergency Equipment.

shelter solutions

NorLense has developed inflatable tent based on our unique High- pressure Inflation Technology. This technology allows a quick and easy set up in any climates.

aquaculture

Norlense has 40 years of experience in marine sector/oil industry with strict quality regurements. This expirience is usefull in Aquaculture sector.

tailor made

At NorLense we realize that the specific and diverse needs of our customer’s calls for customized systems.