Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Akseptansetest av tre av NorLenses oljetråler

NorLense har vært travelt opptatt i løpet av sommeren med akseptansetest (FAT) av tre av våre NO-T-1000-S oljetråler.

Denne oljetråleren er tilpasset kyst og offshore bruk, og har et system for hurtiggående oljeoppsamling. Den er designet for signifikant bølgehøyde på opptil 2,5 meter og maksimal bølgehøyde på opptil 5 meter.

Oljetråleren har en unik evne til å samle opp og skille ut olje i åpne farvann, og når den slepes i høy hastighet.

For mer informasjon kontakt NorLense på oilrec@norlense.com eller les mer om oljevern her.

Del på sosiale medier