Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Beredskapscontainer

Nasjonal og lokal beredskap kan ha lang responstid i enkelte områder.

Basert på økt biomasse og større verdier langs kysten vil egen beredskap skjerme verdiene og være lønnsomt på sikt.

Skreddersydde beredskapsløsninger

Olje og kjemikalie

Lettere typer havnelenser og absorbenter til alle behov

Gjenfangst-system

Garn, tau, blåser og dregger

Personlig utstyr

Engangsdresser, støvler, briller, hodelykt og kniver

Bilde av en beredskapscontainer fra Norlense
Absorbenter-fra-Norlense

NorLense har fokus på oljevernberedskap og hvordan dette enkelt kan sammenslåes med allerede eksisterende gjenfangstsystemer.

Vi i NorLense har lang erfaring med å skreddersy beredskapsløsninger tilpasset kundens behov. En beredskapscontainer fra NorLense har lang levetid der smarte løsninger sikrer enkel og hurtig utsett av redskapene. Det tilbys full opplæring ved levering av beredskapsutstyr.