Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Ferskvannsposer / slepeposer

Lakselus, en biologisk utfordring – Ferskvannsbehandling av lakselus;

Lakselus er en biologisk utfordring i havbrukssektoren som koster næringen tap av enorme verdier. Lakselus-problematikken er også ett særdeles viktig tema vedrørende oppdrettsfiskens velferd.

Ferskvann er kanskje ett av de beste tiltak for behandling mot lakselus. Med et økende ferskvannsbehov er det viktig med gode og smarte løsninger som er enkle å ta i bruk og av beste kvalitet. Bruk av brønnbåt for å hente ferskvann er ressurskrevende og lite økonomisk lønnsomt i forhold til å ha ferskvannet tilgjengelig ved merdene. Å bruke ferskvannsbasseng som brønnbåten kan hente ferskvann fra, er derfor både ressursbesparende og effektivt.

NorLense som kvalitetsleverandør innen havbruk;

NorLense produserer ferskvannsposer/slepeposer i ønsket størrelse og form etter kundens ønsker og spesifikasjoner. Slepeposene kan variere fra 1.000m3 – 5.000m3 – 10.000m3, hvor de minste posene kan slepes av egne servicefartøy.

Vår erfaring og kunnskap er opparbeidet siden 1975 med produksjon og utvikling av marine produkter. Denne erfaringen bidrar til at våre produkter er utviklet i henhold til de strengeste kravspesifikasjoner med tanke på råvarer, slitestyrke og produksjonsteknologi. Vi bruker kun råvarer av beste kvalitet, produsert av anerkjente leverandører. Våre ferskvannsbasseng blir produsert i moderne produksjonsfasiliteter på Fiskebøl i Lofoten.

Ferskvannsposene/slepeposene blir produsert i høy kvalitets-duk, som motstår de mest hardføre belastninger med slepestropper/belastnings-stropper som fordeler belastningen rundt hele ferskvannsposen/slepeposen.

NorLense er kvalitets og mijøsertifisert av DNV

NorLense er en kvalitets og miljøbevisst leverandør og samarbeidspartner, som er sertifisert av DNV-GL. Selskapets er ISO sertifisert innen kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14001) og gjennomgår årlig revisjon på området. Sertifiseringer krever at selskapet har strenge kvalitetsrutiner i organisasjon som etterleves til enhver tid. Slike kvalitetsrutiner bidrar til å sikre at produktene har gjennomgående høy kvalitet.

NorLense har en historikk helt tilbake til 1975, og har gjennom alle år produsert fleksible produkter som opprettholder funksjon og levetid over lang tid i marint miljø.

Freshwater towing bag (Illustration)
Ferskvannsposer (Illustration)