Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Forskning & Utvikling

NorLense som samarbeidspartner knyttet til forskning og utvikling;

NorLense har siden 1975 opparbeidet seg høy kompetanse innen marin produktutvikling. Vi er i dag en samarbeidspartner for flere anerkjente havbruksselskap angående akva-kulturelle prosjekter. Vår kunnskap på råvarer og det marine miljø, kombinert med deres kunnskap innen fiskehelse kan bidra til fremtidige gode og effektive løsninger.

Swiming salmon