Forskning & Utvikling

NorLense som samarbeidspartner knyttet til forskning og utvikling;

NorLense har siden 1975 opparbeidet seg høy kompetanse innen marin produktutvikling. Vi er i dag en samarbeidspartner for flere anerkjente havbruksselskap angående akva-kulturelle prosjekter. Vår kunnskap på råvarer og det marine miljø, kombinert med deres kunnskap innen fiskehelse kan bidra til fremtidige gode og effektive løsninger.

Swiming salmon
Norlense har meget stor kompetanse innen marin produktutvikling