Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Luseskjørt - havbruk

Lakselus, en biologisk utfordring – Luseskjørt som fysisk barrierer;

Lakselus er en biologisk utfordring i havbrukssektoren som koster næringen tap av enorme verdier. Men lakselus-problematikken er også et særdeles viktig tema angående oppdrettsfiskens velferd. Dess mindre lus og avlusninger, dess bedre levevilkår for laksen.

Lakselusen trives best i øvre del av vannsiktet. Et montert luseskjørt reduserer i tillegg til påslag av lakselus også forurensning/skit på innsiden av skjørtet, samt mindre begroing på oppdrettsposen. Luseskjørt er derfor en god preventiv investering som en fysisk barriere for å stenge lusen ute fra laksen. Reduserte kostnader til avlusning bidrar til lavere dødelighet og bedre økonomi.

NorLense som kvalitetsleverandør til havbruksnæringen;

NorLense produserer luseskjørt i ønsket dybde og lengde, etter kundens ønsker og spesifikasjoner.

Vår erfaring og kunnskap er opparbeidet siden 1975 med produksjon og utvikling av marine produkter. Denne erfaringen bidrar til at våre produkter er utviklet i henhold til de strengeste kravspesifikasjoner med tanke på råvarer, slitestyrke og produksjonsteknologi. Vi bruker kun råvarer av beste kvalitet, produsert av anerkjente leverandører. Våre luseskjørt blir produsert i moderne produksjonsfasiliteter på Fiskebøl i Lofoten.

Luseskjørtene blir produsert med en sterk toppseksjon av høy kvalitet som motstår de mest hardføre belastninger. Duken brukt på skjørtene er av sterkeste airbag-kvalitet med svært høy slite- og rivestyrke. Blymengden tilpasses kundens ønsker og behov. NorLense som en miljøbevisst samarbeidspartner tilbyr gunstige returordninger på bly. Alle våre luseskjørt blir pakket i «pølseruller» som medfører et raskt og enkelt utsett.

Våre luseskjørt kan også leveres med løsninger for merdkanten som forhindrer utfordringene med ising. Skvettkanten er også preventiv mot rovdyr, som f.eks oter.

NorLense er kvalitets og mijøsertifisert av DNV

NorLense er en kvalitets og miljøbevisst leverandør og samarbeidspartner, som er sertifisert av DNV-GL. Selskapets er ISO sertifisert innen kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14001) og gjennomgår årlig revisjon på området. Sertifiseringer krever at selskapet har strenge kvalitetsrutiner i organisasjon som etterleves til enhver tid. Slike kvalitetsrutiner bidrar til å sikre at produktene har gjennomgående høy kvalitet.

NorLense har en historikk helt tilbake til 1975, og har gjennom alle år produsert fleksible produkter som opprettholder funksjon og levetid over lang tid i marint miljø.

Illustrasjonsbilde av et luseskjørt fra Norlense
Luseskjørt fra Norlense