Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Kabelflotører

NorLense kabelflotør er en oppblåsbar flotør som brukes til å flyte kabler.

Kabelflotøren består av to individuelle oppblåsingsseksjoner. Det er et mellomrom mellom de to oppblåsningsseksjonene for å støtte kabelen som skal flyte.


Kabelflotørene er laget av høy styrke og slitesterk TPU (termoplast
Polyuretan) belagt polyesterveving. Hver av de to inflasjonsseksjonene har sin
egen ABS oppblåsingsventil. Ventilene er montert skrudd inn i en gjenget flens.
Kabelflyteduken sveises ved hjelp av HF (høyfrekvent) sveising.


Kabelfløterne har stålmaljer i hvert av de fire hjørnene og eventuelt en løkke
med tau i maljer.

Ta kontakt for mer informasjon.

E-post: post@norlense.com

Tlf: +47 76 11 81 80