Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Oljevern - Kundeservice

NorLense Service

NorLense har et dedikert serviceteam som utfører opplæring og service på alle våre produkter.

Beredskap – 24 timers vakttelefon

Personell og reservedeler mobiliseres innen 24 timer hvis det er nødvendig.
Vi er i stand til å tilby respons i verdensklasse takket være en beholdning av reservedeler, og 24 timers vakttelefon.

Ta kontakt for mer informasjon.
E-mail: service@norlense.no
Tlf: +47 76 11 81 80