Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

En Norsk Kvalitetsleverandør!

NorLense – en Norsk Kvalitetsleverandør!

NorLense har en overordnet strategi om å være den ledende leverandør av kvalitetsprodukter innen selskapets bransjer. Høy kvalitet skal over tid være det gunstigste tilbudet til våre kunder som ønsker forutsigbarhet til riktig pris. For å etterleve en høy kvalitet på alle områder har vi et kvalitetssystem som regulerer blant annet:

Bruk av råvarer

NorLense benytter råvarer av høy kvalitet fra de beste og mest anerkjente leverandører. Før valg av råvaremateriell vil alle råvarer gjennomgå selskapets egen kvalitetsprosess som bl.a. inkluderer fysisk tester.

Kvalifisert bemanning

Selskapets ansatte gjennomgår en grundig opplæring knyttet til NorLense’s kvalitetsfilosofi, produkt egenskaper og bruk av egne maskiner. Gjennom våre tilfredse og stolte ansatte, dokumenterer og sikrer vi høy kvalitet på hver leveranse.

Produksjonsprosess

I produksjonen benyttes høyfrekvente sveisemaskiner i størst mulig grad. Dette fordi slik produksjon gir et forutsigbart høyt kvalitetsnivå på arbeidet. Den avanserte maskinparken er levert fra og vedlikeholdes av de mest anerkjente leverandører. Videre benytter vi en sveisebredde på duk som gir 100% produktkvalitet i hht selskapets kvalitetsprosedyrer.

Produkt testing

Alle luft-komponenter blir grundig testet før og under produksjon i henhold til våre kvalitets rutiner.

Dette sikrer en høy kvalitet på produktet og at eventuelle avvik blir avdekket. Alle våre avvik behandles i henhold til vårt kvalitets system.

Fabrikk test (Factory Acceptance Test)

Våre produkter blir testet etter ferdig stilt produksjon i henhold til våre kvalitets rutiner. Testene utføres under optimale testfasiliteter i hardført arktisk klima. Norske myndigheter har blant annet valgt å etablere nasjonalt testsenter for oljevern utstyr vis a vis vår lokasjon, Fiskebøl.

Produkt garanti

NorLense’s kvalitetsprosedyrer gjør at vi er komfortable med egen produksjon. Dette ønsker vi skal komme våre kunder til gode, gjennom en 24 måneders produkt garanti. Gjennom spesifiserte serviceavtaler kan garantiperioden utvides ytterligere.

norelense quality tent

Våre kunder og samarbeidspartnere er velkommen til NorLense and Fiskebøl

NorLense sitt kvalitetssystem blir årlig revidert av DNV i hht:

ISO 9001
ISO 14001

AQAP NATO logo

NorLense’s produksjonsprosesser er i henhold til følgende standard:

AQAP
(Allied Quality Assurance Publications)

Achilles jqs logo

NorLense er registrert i følgende kvalitetsregister:

Achilles JQS
(NORSOK S-WA-006N:2018)

Våre kunder er velkommen til NorLense for å gjennomføre kvalitetsrevisjon og for å besikte produksjon av bestilte produkter. Invitasjoner koordineres gjennom din kontaktperson eller direkte med vår kvalitetskoordinator.

Vi leverer over hele verden

Aktuelt

NorLense søker produksjonsmedarbeidere

NorLense er i vekst og vi ønsker å utvide vår produksjonsavdeling med flere produksjonsmedarbeidere

NorLense at IOSC 2024 in New Orleans

NorLense AS are delighted to announce that we will be attending the International Oil Spill…

NorLense at AidEx Geneva

NorLense at AidEx Geneva 25-26 of October - High Pressure Inflatable Tents - GreenDOG Hybrid…

subscribe to our newsletter

NorLense – en Norsk Kvalitetsleverandør!

NorLense har en overordnet strategi om å være den ledende leverandør av kvalitetsprodukter innen selskapets bransjer.