Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

NorLense satser på lærlinger

NorLense ønsker lærlinger innenfor logistikk og lager, tekstilfag og automasjon. Som lærling i NorLense får du god oppfølging, ansvar under opplæring og du blir delaktig i det meste som foregår i bedriften.

– Det er svært gode muligheter for fast jobb hos oss etter endt lærlingperiode.

Administrerende direktør i NorLense, Veslemøy Ellinggard, lover en lærlingperiode med tett oppfølging og gode muligheter for fast arbeid etter fagprøven.

– Hos NorLense vil det også være gode utviklingsmuligheter både før og etter oppnådd fagbrev, legger hun til.

Portrett av veslemøy ellinggard

Opplæring med ansvar

Min Za Thum Thang var lærling hos NorLense i to år før han tok fagprøven i logistikkfaget høsten 2022. Etter en lærlingtid med en bratt læringskurve endte han opp med et fagbrev med best mulig resultat, og fikk fast jobb i NorLense.

Min Za

– Jeg lærte noe nytt hele tiden, hver dag. Jeg fikk tett oppfølging, men opplevde samtidig at jeg raskt fikk tillitt og ansvar i jobben jeg gjorde, forteller han.

– Jeg opplevde at det var stor forskjell på det å være på skolen og det å komme ut i arbeidslivet. På skolen var alt arrangert, mens her måtte jeg selv ta ansvar og være proaktiv, legger han til.

En variert arbeidsdag i en dynamisk bedrift

– Jeg ønsket meg en jobb hvor jeg kunne være i bevegelse og ble positivt overrasket over hvor variert logistikkfaget kunne være, forteller Min Za.

Arbeidshverdagen innen logistikk er aktiv og overhodet ikke stillesittende hos NorLense.

Min Za i truck

– Vi er en forholdsvis liten organisasjon. Dette gjør at man arbeider tett med prosessene og at man er delaktig i det meste som foregår i bedriften, sier Ellinggard.

For lærlinger og ansatte betyr dette at man i NorLense får være med i en større del av verdikjeden, og at man kommer tettere på beslutningsprosesser, enn i en større virksomhet.

Min Za i truck

– Vi tror at dette gir en svært verdifull erfaring, både at man må stå på egne bein og løse egne oppgaver, men også at man får samarbeide tett med andre, sier Ellinggard.

Unikt arbeidsmiljø

NorLense er en trygg arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Her får du et godt læreløp med tett oppfølging i et dynamisk miljø.

– Jeg var litt sjenert da jeg kom hit. Men jeg ble tatt veldig godt imot. Det var et veldig spennende arbeidsmiljø å komme inn i, sier Min Za.

store ruller med teltduk på paller
Min Za pakker opp ruller med duk som vil bli sydd om til telt.

Hos NorLense lages det produkter som er ledende i internasjonale markeder. Mange av produktene er knyttet til beredskap både på land og på hav.

– Vi er veldig stolte av det vi gjør, og dette kommer til syne i kulturen vår. Vi er en bedrift som er preget av internasjonalitet og av stor utviklingsvilje, sier Ellinggard.

telt
Teltene NorLense produserer brukes i kriserammede områder over hele verden.

Lærlinger er viktige for NorLense

Å ha lærlinger bidrar til å ha fokus på læring og utvikling i bedriften.

– Det er flott å få unge mennesker som er lærevillige inn i organisasjonen. Det betyr også mye for arbeidsmiljøet. Det er med på å skape bedre aldersspredning og ikke minst bidrar det til utvikling i bedriften, sier Ellinggard.

For å rekruttere lærlinger holder NorLense dialog med opplæringskontorene i Lofoten og Vesterålen, deltar på utdanningsrettede arrangementer og tar imot elevbesøk fra videregående skole.

– For oss er det meningsfullt å kunne bidra til gode lærlingplasser, og ikke minst er det en god rekrutteringsmulighet, avslutter Ellinggard.

Ønsker lærlinger i tre ulike fagområder

NorLense har kun hatt lærling innenfor logistikk og lager tidligere. Men framover er det også aktuelt med lærlinger innenfor tekstilfag (sveis og søm), samt automasjon. Vi oppfordrer derfor til å søke innenfor alle de tre fagområdene.

Ønsker du å bli lærling i NorLense?
Ta kontakt med oss her!

Tailor made products from Norlense

Del på sosiale medier