Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Absorbenter – miljø og beredskapsutstyr

I kombinasjon med bruk av havnelenser, oppnås ofte gode resultater med bruk av absorbenter.

Ved mindre utslipp erstatter absorbenter bruk av skimmer. Absorbenter suger til seg inntil 25 ganger sin egen vekt, og suger kun opp olje, ikke vann. De holder seg alltid flytende, kan vris, støver ikke, er upåvirket av temperatur, og påvirkes ikke av råte eller mugg.

Absorbenter finnes i flak, lenser, ruller, puter og i løs vekt. Bark som absorbent har særdeles gode egenskaper, og er ofte benyttet i strandsone-aksjoner.

Misc. absorbent products from Norlense.