Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Offshore-lenser

Offshore-lensene fra Norlense er utviklet for å møte tøffe utfordringer på åpent hav. Lensene er foretrukket av ledene aktører innenfor offshore-beredskap, og inngår som en del av NOFO standard på den norske sokkelen.

Kort utsettingstid og inntakstid med et minimum av personell, tillater deg å drive oljeoppsamling under værforhold som skifter i løpet av minutter.

En enkelt person setter ut 400 meter av verdens største oljelense i løpet av bare 20 minutter. Vårt originale selvfyllende lensekonsept med automatisk luftfylling, sikrer maksimalt trygge arbeidsforhold for operatørene av utstyret.

Lensens unike konstruksjon uten langsgående stive elementer, gir lensen ekstremt gode sjøegenskaper, noe som sikrer maksimal stoppe og holdeevne på oppsamlet olje.

Dokumentasjoner fra NOFO’s olje-på-vann øvelse de siste årene viser at lenser fra NorLense samler opp over 90% av den oljen som ble sluppet ut på havet.

Modell
Fribord
Skjørt
Total høyde
Vekt
NO-800-R
800 mm
1000 mm
1800 mm
17,0 kg/m
NO-1000-R
1000 mm
1200 mm
2000 mm
20,0 kg/m
NO-1200-R
1200 mm
1500 mm
2870 mm
24,0 kg/m
NO-1370-R
1370 mm
1500 mm
2870 mm
27,0 kg/m