Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Oljetrål – miljø og beredskapsutstyr

Oljetrål fra NorLense

NorLense har lansert en ny og forbedret oljetrål som opereres av én båt. Et stort løft for HMS i forbindelse med oljeoppsamling med hurtiggående systemer, er at oljetrålen fylles automatisk ved utsettelse. Den krever ingen manuell fylling av luft.

Oil Trawl

Oljetrålen er en 3-i-1 løsning hvor oljen blir samlet opp, konsentrert og lagret i en operasjon. Det er ingen behov for skimmer eller lagringskapasitet ombord i båten, noe som er en stor fordel når fiskebåter blir satt inn i fremtidige miljø og oljevern-aksjoner.

Oljetrålen er designet for å samle olje i en fart på opptil 4 knop. Oljen blir samlet i en bag, hvor olje og vann separeres under operasjonen. Når bagen er full, kan den lett byttes ut, eller slepes til land for å tømmes.

Modell
Fribord
Skjørt
Vekt
NO-T-600-S
600 mm
150 – 300 mm
8,5 kg/m
NO-T-1000_S
1000 mm
500 mm
22 kg/m
Modell
Lengde
Volum
Vekt
Oljebag 10
10 m
10 m³
100 kg
Oljebag 20
17 m
20 m³
120 kg
Oljebag 30
23 m
30 m³
175 kg

Produktvideoer