Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Siltlenser – miljø og beredskapsutstyr

Ved avgrensning av områder med forurenset masse, eller ved mudring, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å filtrere vannet før det får passere. Dette gjøres med lenser som har filterduk hengende fra overflaten og ned til bunnen. Såkalte siltlenser.

Til overvannsdel benyttes en standard type oljelense NO-250-F eller NO-350-F. Dette er lenser som NorLense har levert i en årrekke med meget gode egenskaper og lang holdbarhet. Selve hoved-skjørtet (siltskjørtet) består av en membran-duk som kun slipper igjennom vann, og ikke finstoffer.

Siltskjørtet kan deponeres sammen med massene på landdeponi.

Lensedelen/overvannsdelen kan også leveres med ballast slik at den kan brukes som en vanlig oljelense.

Siltlense fra Norlense