Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Strandsanering – miljø og beredskapsutstyr

NorLense har lang og bred erfaring innenfor utvikling og produksjon av alle typer utstyr for sanering av kyst og strand.

Gjennom deltakelse i mange oljevernaksjoner har vi skaffet oss bred erfaring når det gjelder å utvikle strandsaneringsutstyr som virker effektivt.

Innen strandsanering leverer NorLense blant annet:

 • Oljelenser for beskyttelse av sanert område.
 • Skjermlenser for å forhindre at olje driver til havs under miljøaksjonen.
 • Utstyr for lagring av oppsamlet olje/masse.
 • Absorbenter og absorbentlenser.
 • Personlig verneutstyr.
 • Spader, koster, bark og annet saneringsmateriell.
Havnelense fra Norlense
container med saneringsutstyr fra Norlense

Fleksible oljetanker

 • Oljetankene brukes til mellomlagring av oppsamlet masse.
 • Finnes i 3 størrelser: 1000 liter, 2000 liter og 3000 liter.
 • Leveres med løftestropper for enkel håndtering.

Strandlenser

 • To vannfylte kammer og et luftfylt kammer.
 • Effektiv tetting mot underlaget.
 • Følger flo og fjære effektivt.
 • Beskytter rengjorte områder mot forurensning fra sidene.

Beredskapscontainer 

Basert på meget lang erfaring innen oljevernberedskap, har NorLense utviklet en beredskapscontainer-løsning med vernemateriell tilpasset IUA-behov. NorLense containerløsning bidrar til økt kontroll med det verneutstyret som beredskapsstyrken besitter. Utstyret er lett tilgjengelig og kan hurtig transporteres til ønsket sted. Basert på IUA’ens spesifikke risikoanalyse utarbeider vi i NorLense forslag til innhold i containeren, sammen med den enkelte kunde. Vi tilbyr også jevnlig gjennomgang av beredskapsutstyret slik at kvaliteten opprettholdes og sikres over tid.