Om Norlense

Selskapet ble stiftet på Fiskebøl i Norge i 1975, og har siden den tiden vært markedsleder i utviklingen av dagens oljevernutstyr.

Basert på samme teknologi leverer NorLense også produkter innen oppblåsbare telt. Rammen for denne teknologien var Torstein Hansens 40 års erfaring i fiskeindustrien, og den nye offshore-oljelensen var basert på ringnotprinsippet. Den første prototypen av oljelense ble testet høsten 1974.

Den første kontrakten ble signert med Statoil i 1977 på en ny type oljelense basert på ringnotprinsippet. Dette ble testet på Nordland VII høsten 1977 og i Nordsjøen på vinteren 1979. Etter flere vellykkede tester resulterte dette i et tilbud på 10.000 meter Ringnotlense til Statens Forurensningstilsyn (SFT) vinteren 1979. NorLense vant denne kontrakten i mai 1979 i konkurranse med både norske og utenlandske aktører. På den tiden var kontrakten verdt 17 millioner kroner. Disse Ringnotlensene er blitt brukt på flere operasjoner i utlandet, f.eks. i Mexico i 1979 og Prestige i Spania i 2002.

I 2004 signerte NorLense kontrakt med NOFO på 14 offshoresystemer til operatørselskapenes beredskap på den norske sokkelen. I dag har vi levert over 20 systemer til denne beredskapen. I juli 2009 inngikk NorLense en betydelig kontrakt med Kystverket for levering av oljelenser til alle de 15 offentlige depotene. I tillegg er fem av Kystvaktskipene nå utstyrt med oljelenser fra NorLense.

Kontrakten med Kystverket gir NorLense en stor referanseverdi internasjonalt og bidrar til å styrke posisjonen både på det norske markedet og eksportmarkedet. Vi ser Kystverket som en profesjonell deltager og en viktig referansekunde for NorLense i markedsføringen av våre produkter både i Norge og på utenlandske markeder.

I år 2000 kom tanken om å bruke luftfyllingssystemet fra oljelensene på oppblåsbare telt.

Gammel lense og sjark
Bilde fra en av de aller første lensene fra Norlense

NorLense hadde da en vedlikeholdskontrakt på telt for Forsvaret og så et betydelig forbedringspotensial på eksisterende teknologi.

I samarbeid med Sivilforsvaret i Lofoten og Vesterålen var den første teltmodellen to år senere klar med den unike høytrykksteknologien.

Etter hvert ble nye modeller utviklet sammen med Forsvaret, og prosjektet har vært en stor suksess for NorLense. I 2010 inngikk NorLense en kontrakt med Forsvaret om å levere telt for de neste 4 årene, og mange soldater har deretter sovet, jobbet eller blitt behandlet medisinsk i SWIFT-teltet våre, -blant annet i Afghanistan.

NorLense sine oppblåsbare telt er allerede over hele verden, og vi ser en lys fremtid med mange nye spennende prosjekter og muligheter.
I desember 2016 kom nye eiere inn i selskapet og sikret videre drift og utvikling av nye produkter til fordel for kundene.

Oljevern

NorLense er en av verdens ledende utviklere og produsenter av oljevernutstyr.

Telt

NorLense utvikler og produserer oppblåsbare telt basert på vår unike høytrykksteknologi. Høy kvalitet og enkelt å sette opp, pålitelig i alle typer klima og værforhold.

Havbruk

NorLense har 40 års erfaring fra marin sektor med strenge kvalitetskrav fra oljesektoren.

Skreddersydd

Hos NorLense innser vi at kundens spesifikke og mangfoldige behov krever tilpassede systemer.