Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

Historien om NorLense

NorLense ble stiftet i 1975 på Fiskebøl, og har siden den gang vært en pioner i utviklingen av oljevernutstyr.

Etter Bravo-utblåsningen i den norske delen av Nordsjøen i 1977, besluttet Norge å etablere nasjonalt beredskap med 15 depoter langs norskekysten. NorLense ble da tildelt kontrakt for produksjon og testing av de nye offshore oljelensene for alle 15 depotene. Dette ga bedriften den nødvendige starthjelpen den trengte. Dette har også bidratt til at salget tok fart i 1978.

En markedsrevolusjon – utviklingen av Ringnotlensen og Oljetrålen

Utvikling har alltid vært en stor del av NorLense sin virksomhet. Fra 1988 til 1992 ble det brukt store ressurser for å utvikle det som senere ble kjent som Ringnotlensen.

Oljelensen sin selvfyllings-teknologi ble revolusjonerende innen oljevernfeltet. Teknologien førte til at bruk av oljevernutstyr krevde mindre tid og ressurser. Dette resulterte i forenklet trening og gjorde utføring av øvelser mindre tidkrevende, og de kunne dermed holdes oftere.

Ringnotlensen ble den nye standarden innen beredskap for oljeselskapene i Nordsjøen på 90-tallet. I senere tid har lensen blitt en del av NOFO- standarden på norsk sokkel. NOFO er en medlemsorganisasjon som er ansvarlig for oljevern på vegne av operatørselskap på norsk sokkel. Organisasjonen har vært i front på verdensbasis, når det gjelder beredskap i oljevernarbeid. Flere land følger denne standarden, noe som har ført til økt salg for NorLense.

I perioden 2010-2013 utviklet NorLense et hurtiggående system kalt Oljetrål. Et banebrytende system når det gjelder oppsamling av olje. Under testing har systemet vist en unik effektivitet med over 90% utvinningseffektivitet ved enn hastighet på opptil 5 knop.

 

Gammel lense og sjark

Oppblåsbare telt – utviklet med vår unike høytrykksteknologi

Gjennom et tett samarbeide med det norske forsvaret og sivil forsvaret, har NorLense utviklet en rekke beredskapstelt ved hjelp av høytrykks- og luftfyllingsteknologi fra oljelensen. Dette har resultert i våre oppblåsbare telt.

I 2010 leverte NorLense sitt første beredskapstelt, og har siden levert telt til militærstyrker og humanitære organisasjoner over hele verden.

Lokale aksjonærer med en langsiktig plan

Som følge av tøff konkurranse og mindre aktivitet i oljebransjen, søkte selskapet etter nye aksjonærer i 2015. Etter få måneder, i 2016, fikk NorLense nye aksjonærer med som hadde en langsiktig plan for bedriften. På denne måten har NorLense sikret seg mulighet til å kunne videreutvikle nye produkter til fordel for kunder over hele verden.

Oljevern

NorLense er en av verdens ledende utviklere og produsenter av oljevernutstyr.

Telt

NorLense utvikler og produserer oppblåsbare telt basert på vår unike høytrykksteknologi. Høy kvalitet og enkelt å sette opp, pålitelig i alle typer klima og værforhold.

Havbruk

NorLense har 40 års erfaring fra marin sektor med strenge kvalitetskrav fra oljesektoren.

Spesialprodukter

Hos NorLense innser vi at kundens spesifikke og mangfoldige behov krever tilpassede systemer.