Nødsituasjoner

(24 timers service telefon)

+47 76 11 81 80​

NorLense offshore oljevernutstyr
Verdensledende: NorLense er verdensledende på offshore oljevernutstyr. Foto: Aurora Borealis

Stor aktivitet for NorLense på Fiskebøl

NorLense har sikret seg en kontrakt på leveranse av oljetråler til Canada. Kontraktsverdien er på om lag 14 millioner NOK, og skal leveres våren 2023.

NorLense ble valgt som leverandør etter en lang prosess, der de canadiske kundene i siste runde besøkte to norske og en finsk leverandør, og testet deres respektive oljevernutstyret på sjøen.

NorLense Oljetrål er en innovativ løsning for oppsamling av oljesøl på havet, oljetrålen gjør oppsamling raskere, enklere og mer effektivt.

Høy hastighet, Oljetrålen er et høyhastighets system som håndterer hastigheter opp til 5 knop, mens vanlige konvensjonelle oljelenser bare håndterer hastigheter opp til ca. 1 knop.

HMS vennlig, Oljetrålen med alt tilhørende utstyr er lagret i en container, og kan settes ut direkte fra container til sjø. Oljetrålen har automatisk luftfylling, noe som gjør at det kun behøves en person for å sette trålen ut. Løsningen er utviklet for å ha et så sikkert arbeidsmiljø som mulig for operatører. Ingen personer trenger å være på dekk mellom container og sjø under operasjonen.

3 i 1 løsning, Oljetrålen er en 3 i 1 løsning, der den samler opp olje, separerer oljen fra vann og lagrer oljen i en lukket bag. Oppsamingsbagen har indikator som viser når den er full, og da kan oljen pumpes tilbake til skipet ved hjelp av en innebygd pumpe montert på bagen.

Testet i Ohmsett USA, Oljetrålen er testet og sertifisert i Ohmsett New Jersey USA, som er ledende på testing av oljevernutstyr. Testen av oljetrålen var meget suksessfull med oppsamlings rater på opp til 92%.

For mer informasjon kontakt:

Portrett av Aril Jørgensen

Aril Jørgensen- Senior Sales Manager
Mobil: +47 48 15 28 50 / aril@NorLense.com

Portrett av Veslemøy

Veslemøy E. Ellinggard- Administrerende direktør
Mobil: +47 90 75 00 45 / veslemoy@NorLense.com

Del på sosiale medier