Emergencies

(24 hour service phone)

+47 76 11 81 80​

Nylansering av NO-350-F

Nylansering av NO-250-F og NO-350-F

Etter lang tids utvikling og nøye testing lanserer vi en ny og forbedret utgave av havnelensene NO-250-F og NO-350-F

Våre nye havnelenser er et resultat av gode innspill fra våre kunder og en kvalitetsbevisst utviklings-prosess. Vi har det siste året langtidstestet ulike lensekonstruksjoner i vårt utfordrende havområde. Testlensene har ligget ute på sjøen i flere måneder, med forskjellige duktyper og ulike flyteelementer.

Valget falt på duken som viste et meget godt resul-tat fra testingen. Dette er en 900 g/m2 kvalitetsduk, som har overlegne egenskaper og en fleksibilitet som gjør den ideell for bruk på sjø og for oljevern.

De nye lensene har fått en ny og bedre konstruk-sjon uten isopor. For å lage en synkefri, sikker og miljøvennlig lense, gir det nye materialet i flyteele-mentene meget god oppdrift og stabilitet. Flyteele-mentene er nå gjenvinnbare og oeko-tex sertifisert.

Lensene leveres i størrelse 250 mm og 350 mm på fribord. De kan lagres i storsekk, pakkrammer, oppheng i containere, eller spoles på tromler.

Skjørtet har påmontert en galvanisert sertifisert kjetting. Som tidligere er det dreneringsventil i begge ender av lensen. Lensene leveres med sto-re Solas-godkjente reflekser hver femte meter på begge sider av lensen, og lyslomme i hver ende av lenseseksjonene. Det er også påmontert to håndte-ringsstropper / forankringspunkt i hver ende av 25 meters seksjonene med forsterkning i duken.

Lensene blir produsert ved vår moderne fabrikk på Fiskebøl (Lofoten). Velger du NorLense, velger du norsk kvalitet.

Norlense er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder. Miljø og kvalitesstyringssystemet brukes aktivt som et styringsverktøy i hele verdikjeden, slik at Norlense leverer produkter av høy kvalitet.

Norlense er en miljøbevisst organisasjon som ivaretar hensyn til både det ytre miljøet og det interne arbeidsmiljøet.

I NorLense jobber vi alltid med å være i forkant når det kommer til innovasjon

Nylansering av NO-250-F
  • Ny forbedret lenseduk
  • Nye flyteelementer uten isopor
  • Refleks hver femte meter
  • Lommer for bøyelys i hver ende av 25 meters seksjon
  • Forsterkning av skjørt ved ankringsfeste
  • Ankersymbol på fribord
  • 2 stk håndteringsstropper/forankringspunkt hver 25 meter
  • Dreneringsventil i hver ende av 25 meters seksjon

Download PDF2 MB

Share on social media