Emergencies

(24 hour service phone)

+47 76 11 81 80​

Nylansering av NO-350-F

Nylansering av NO-250-F og NO-350-F

Etter lang tids utvikling og nøye testing lanserer vi en ny og forbedret utgave av havnelensene NO-250-F og NO-350-F

Våre nye havnelenser er et resultat av gode innspill fra våre kunder og en kvalitetsbevisst utviklings-prosess. Vi har det siste året langtidstestet ulike lensekonstruksjoner i vårt utfordrende havområde. Testlensene har ligget ute på sjøen i flere måneder, med forskjellige duktyper og ulike flyteelementer.

Valget falt på duken som viste et meget godt resul-tat fra testingen. Dette er en 900 g/m2 kvalitetsduk, som har overlegne egenskaper og en fleksibilitet som gjør den ideell for bruk på sjø og for oljevern.

De nye lensene har fått en ny og bedre konstruk-sjon uten isopor. For å lage en synkefri, sikker og miljøvennlig lense, gir det nye materialet i flyteele-mentene meget god oppdrift og stabilitet. Flyteele-mentene er nå gjenvinnbare og oeko-tex sertifisert.

Lensene leveres i størrelse 250 mm og 350 mm på fribord. De kan lagres i storsekk, pakkrammer, oppheng i containere, eller spoles på tromler.

Skjørtet har påmontert en galvanisert sertifisert kjetting. Som tidligere er det dreneringsventil i begge ender av lensen. Lensene leveres med sto-re Solas-godkjente reflekser hver femte meter på begge sider av lensen, og lyslomme i hver ende av lenseseksjonene. Det er også påmontert to håndte-ringsstropper / forankringspunkt i hver ende av 25 meters seksjonene med forsterkning i duken.

Lensene blir produsert ved vår moderne fabrikk på Fiskebøl (Lofoten). Velger du NorLense, velger du norsk kvalitet.

Norlense er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder. Miljø og kvalitesstyringssystemet brukes aktivt som et styringsverktøy i hele verdikjeden, slik at Norlense leverer produkter av høy kvalitet.

Norlense er en miljøbevisst organisasjon som ivaretar hensyn til både det ytre miljøet og det interne arbeidsmiljøet.

I NorLense jobber vi alltid med å være i forkant når det kommer til innovasjon

Nylansering av NO-250-F
  • Ny forbedret lenseduk
  • Nye flyteelementer uten isopor
  • Refleks hver femte meter
  • Lommer for bøyelys i hver ende av 25 meters seksjon
  • Forsterkning av skjørt ved ankringsfeste
  • Ankersymbol på fribord
  • 2 stk håndteringsstropper/forankringspunkt hver 25 meter
  • Dreneringsventil i hver ende av 25 meters seksjon

Download PDF2 MB

Share on social media

Oil Spill Recovery

NorLense is one of the world’s leading companies for development and manufacture of Oil Spill Emergency Equipment.

shelter solutions

NorLense has developed inflatable tent based on our unique High- pressure Inflation Technology. This technology allows a quick and easy set up in any climates.

aquaculture

Norlense has 40 years of experience in marine sector/oil industry with strict quality regurements. This expirience is usefull in Aquaculture sector.

tailor made

At NorLense we realize that the specific and diverse needs of our customer’s calls for customized systems.