Beach Cleaning

A beach- and onshore cleaning operation requires a lot of different equipment. NorLense has extensive experience in developing and manufacturing equipment for this purpose.

Through participation in several oil spill operations we have built unique skills in terms of developing effective beach cleaning equipment.

Some of the equipment in question are:

 • ​Booms for protection of non polluted and cleaned areas
 • Beach sealing booms
 • Flexible tanks for oil storage
 • Absorbents and absorbent booms
 • Personal protective equipment
 • All types of tools for recovery of stranded oil
Havnelense fra Norlense
container med saneringsutstyr fra Norlense

​Flexible tanks

 • Storage of recovered oil and polluted debris
 • 3 different sizes: 1000 litre, 2000 litre and 3000 litre
 • Delivered with lifiting straps for easy handling.

Beach booms

 • Two waterfilled chambers and one chamber filled with air
 • Efficient sealing on top of the ground surface
 • Follows tides effectively
 • Protects cleaned areas from pollution

Beredskapscontainer 

Basert på meget lang erfaring innen oljevernberedskap, har NorLense utviklet en beredskapscontainer-løsning med vernemateriell tilpasset IUA-behov. NorLense containerløsning bidrar til økt kontroll med det verneutstyret som beredskapsstyrken besitter. Utstyret er lett tilgjengelig og kan hurtig transporteres til ønsket sted.

Basert på IUA’ens spesifikke risikoanalyse utarbeider vi i NorLense forslag til innhold i containeren, sammen med den enkelte kunde. Vi tilbyr også jevnlig gjennomgang av beredskapsutstyret slik at kvaliteten opprettholdes og sikres over tid.